Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

littlesensitivity
4879 0f90
Reposted fromkarahippie karahippie viamiimi miimi
littlesensitivity
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi

January 24 2018

littlesensitivity
8251 85c2 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamiimi miimi
littlesensitivity
3493 60c8
Reposted fromursa-major ursa-major viamiimi miimi
littlesensitivity
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi
littlesensitivity
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszcze.
— Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viamiimi miimi
littlesensitivity
7937 d075
littlesensitivity
2192 318e
Reposted fromEmisja Emisja viamiimi miimi
littlesensitivity
Reposted fromdogs dogs viamiimi miimi
4790 78c7 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viamiimi miimi
littlesensitivity
littlesensitivity

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viayourheartbeat yourheartbeat
1370 1e5e
Reposted frompheebs pheebs viayourheartbeat yourheartbeat
littlesensitivity
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
littlesensitivity
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry

January 10 2018

littlesensitivity
7385 d6b4 500
Reposted from2017 2017 viaskins skins
littlesensitivity
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viamiimi miimi
littlesensitivity
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viamiimi miimi
littlesensitivity
0821 076a
Reposted fromRedPenny RedPenny viamiimi miimi
littlesensitivity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl