Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

littlesensitivity
2815 02f6
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamiimi miimi

March 14 2017

littlesensitivity
9014 1996
Reposted fromoll oll

March 07 2017

littlesensitivity
1699 4e1a
Reposted fromkatsiu katsiu viaoll oll
littlesensitivity
1921_2c88

[posted: circa September 2015. source]

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaoll oll
littlesensitivity

March 02 2017

1017 a072
Reposted fromtwice twice viakiks kiks
littlesensitivity
9208 66b3
Reposted fromisolation isolation viakiks kiks
littlesensitivity
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
littlesensitivity
6209 aa43
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viakiks kiks
2502 ef1c
6011 95f7

Bum of the week

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viamiimi miimi
littlesensitivity
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamiimi miimi

February 24 2017

littlesensitivity
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viakiks kiks

February 14 2017

littlesensitivity
4006 7218
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaoll oll

July 09 2015

littlesensitivity
1929 318c
Reposted fromsargon sargon viaoll oll
littlesensitivity
8700 3760 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaoll oll
4599 30c9 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
littlesensitivity
– Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwem. Jeśli odejdziesz to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz. Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś,. Oznacza strach, że takiego, jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z innymi, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś Ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. 
— .
littlesensitivity
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
littlesensitivity

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl