Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

littlesensitivity
8858 eb16

April 11 2018

littlesensitivity
7608 0bec
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
littlesensitivity
5570 bfdb
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi
littlesensitivity
9324 5c68 500
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viamiimi miimi
littlesensitivity
4867 1259
Reposted frommrcake47 mrcake47 viamiimi miimi
littlesensitivity
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamiimi miimi
littlesensitivity

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubionych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto weźmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiimi miimi
littlesensitivity
4879 0f90
Reposted fromkarahippie karahippie viamiimi miimi
littlesensitivity
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi

January 24 2018

littlesensitivity
8251 85c2 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamiimi miimi
littlesensitivity
3493 60c8
Reposted fromursa-major ursa-major viamiimi miimi
littlesensitivity
Reposted frombluuu bluuu viamiimi miimi
littlesensitivity
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszcze.
— Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viamiimi miimi
littlesensitivity
7937 d075
littlesensitivity
2192 318e
Reposted fromEmisja Emisja viamiimi miimi
littlesensitivity
Reposted fromdogs dogs viamiimi miimi
4790 78c7 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viamiimi miimi
littlesensitivity
littlesensitivity

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viayourheartbeat yourheartbeat
1370 1e5e
Reposted frompheebs pheebs viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl