Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

littlesensitivity
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viakiks kiks

February 14 2017

littlesensitivity
4006 7218
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaoll oll

July 09 2015

littlesensitivity
1929 318c
Reposted fromsargon sargon viaoll oll
littlesensitivity
8700 3760 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaoll oll
4599 30c9 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
littlesensitivity
– Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwem. Jeśli odejdziesz to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz. Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś,. Oznacza strach, że takiego, jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z innymi, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś Ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. 
— .
littlesensitivity
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
littlesensitivity

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
littlesensitivity
Reposted fromillidan illidan viaMarshalrusty Marshalrusty
littlesensitivity
9835 01f5
Reposted fromsaiwala saiwala viaMarshalrusty Marshalrusty
littlesensitivity
7886 832f
Reposted fromphilipp philipp viaMarshalrusty Marshalrusty
littlesensitivity
8637 3844
Reposted fromvandalize vandalize
littlesensitivity
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viaoll oll
littlesensitivity
9270 a601
Reposted fromosaki osaki viaoll oll

July 02 2015

0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaoll oll
littlesensitivity
5966 1a64 500
Reposted fromgifluv gifluv viaoll oll
littlesensitivity
0548 84ca 500
Reposted fromrol rol viamiimi miimi
littlesensitivity
6429 ae2b
PLEASE BE AWESOME!
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside viamiimi miimi
littlesensitivity
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi viamiimi miimi
littlesensitivity
5475 43e1 500
Reposted fromBoringstenite Boringstenite viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl